Algemene lesvoorwaarden

Algemene voorwaarden die gelden voor de saxofoonlessen die worden gegeven door docent Kees Krabben.

De lesvoorwaarden gelden voor de overeenkomst tussen degene die saxofoonles komt nemen (hierna te noemen “leerling”) en de saxofoondocent Kees Krabben van wie de leerling les krijgt (hierna te noemen “docent”).

I. De proefles is gratis* en vrijblijvend, zowel voor docent als voor leerling. Na deze eerste proefles besluiten beiden al dan niet verder te gaan. Zo ja, dan zijn de overige lesvoorwaarden van kracht (II t/m XIV).

* wanneer de leerling besluit een lessenreeks te starten

II. Docent en leerling komen een vaste lesdag en tijd overeen. De leerling kiest tussen een jaar les (38 lessen) of een 10-lessenreeks.

Alle 10 lessenreeksen zijn 10 weken geldig voor de leerling (exclusief schoolvakanties)

Bij een jaar les heeft de leerling garantie op 38 lessen binnen het jaar.

III. Alle lessen vinden plaats op de Muziekschool Amsterdam. Op maandag aan de Nieuwe Kerkstraat 122 te Amsterdam. Op woensdag en donderdag aan de Bachstraat 5 te Amsterdam.

IV. De docent houdt het vakantie rooster van Muziekschool Amsterdam aan.

In de lange zomervakantie die de Muziekschool Amsterdam aanhoudt kan de leerling een paar weken les volgen van de docent in de grote aula van de “SBO de Kans’’ aan de Thomas van Aquinostraat 2 te Amsterdam.

V. In het geval van een sluiting van de Muziekschool als gevolg van bijvoorbeeld een Corona maatregel van de overheid is het mogelijk om online les te volgen. Daarnaast kan de docent bij de leerling aan huis lesgeven of in de avond op locatie “de Kans”. Uiteraard met de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM in achtneming.

VI. Tussentijdse beëindiging of opzegging met restitutie is mogelijk in het geval van een langdurige ernstige ziekte.

Bij verhuizing is er bijvoorbeeld de mogelijkheid voor de leerling om online lessen te volgen van de docent.

VII. Een cursus is niet overdraagbaar aan een derde persoon.

VIII. Afzegging van de les door de leerling, door welke reden dan ook, is voor rekening van de leerling.

Doe dit het liefst ten minste 24 uur voor aanvang van de geplande les.

IX. Bij afzegging van de docent wordt een inhaalles nader met de leerling afgesproken.

X. Een nieuwe cursus wordt stilzwijgend doorgezet na de laatste les van de reeks. 

XI. Op basis van het tarief worden de lessen voorafgaand aan de termijn gefactureerd aan de leerling. De docent accepteert geen contante betalingen.

Voor tarieven vanaf de €995,- is er de mogelijkheid om in 6 maandelijkse termijnen te betalen. Dit tegen 7,5% extra kosten.

XII. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet, of niet tijdig voldoen van het cursusbedrag houdt de docent zich het recht voor de leerling de toegang tot de lessen te weigeren. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Deze incasso vindt plaats volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Eventuele extra kosten zijn voor de rekening van de betalingsplichtige.

XIII. Langere lestijden zijn mogelijk als de leerling gevorderd is, en in overleg met de docent.

XIV. In uitzonderlijke gevallen en in goed overleg tussen beide partijen kan de docent van bovenstaande lesvoorwaarden afwijken.